Covid-19 ở Hà Nội – Các khu vực liên quan – Google My Maps

virus ho hap

Đây là một phiên bản custom của bản đồ Google Maps được một nhóm cập nhật tình hình những điểm là nơi ở / làm việc của những người chịu ảnh hưởng từ ca bệnh của bệnh nhân số 17 đã dương tính với Covid-19. Hiện nay, các địa điểm này đã và đang được cơ quan hữu trách xác định, khoanh vùng để tiến hành khử khuẩn.

Mọi người quan tâm có thể xem thêm tại đây

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ti-xaJHNtk8N5c5JuknH4tE4NU12asio&fbclid=IwAR2YB11i1M6wdD2GFgE2AnSIXC4PaEiWftFmKAiPZaAVlH0GufL8HdPQWq8&ll=21.018940240136327%2C105.80366069944762&z=14